10-uursmaatregel voor huidige pgb-houders van de baan

Meer dan 40.000 budgethouders kunnen juichen: hun pgb voor enkel en alleen Begeleiding minder dan 10 uur per week gaat in 2014 niet vervallen. Per Saldo is tot en met de allerlaatste millimeter van de strohalm blijven vechten, waardoor het ministerie van VWS is blijven zoeken naar alternatieven. En die zijn gevonden!

Vandaag is de brief, die gisteravond laat pas klaar was, in het kabinet besproken en goedgekeurd. Daarin staat dat er andere maatregelen worden getroffen om de gestelde bezuiniging te halen. Dat betekent dat alle budgethouders met een indicatie enkel bestaand uit Begeleiding onder de 10 uur per week, nu zeker weten dat zij hun pgb Awbz blijven behouden.

Vastberaden actie geslaagd

Door het intrekken van deze maatregel zijn meer dan 40.000 budgethouders ervan verzekerd dat zij de zorg die zij met hun pgb georganiseerd hebben, kunnen blijven behouden. Het kabinet had in het regeerakkoord opgenomen deze groep vanaf 2014 hun pgb af te nemen. Het was en blijft de vaste overtuiging van Per Saldo dat dit een zeer ongewenste maatregel is, omdat de mensen die tot deze groep behoren, juist ontzettend gebaat zijn bij de zorg die ze nu hebben geregeld met een pgb.

Vastgestelde bezuiniging

Dat het besluit zo lang op zich liet wachten kwam, omdat de meningen over de manier waarop er bezuinigd moest worden, sterk uiteenliepen. Het ministerie van VWS is er gaandeweg van overtuigd geraakt dat de 10-uurs maatregel misschien toch niet zo’n goed plan was. Men ging open staan voor andere ideeen. Voorwaarde bleef dat er maatregelen werden gevonden die 125 miljoen euro zouden opbrengen. De totale bezuiniging op het pgb is vastgesteld op 300 miljoen euro. Intussen was al gebleken dat daarvan een deel was gehaald en er uiteindelijk nog 125 miljoen euro overbleef.

Andere maatregelen

De maatregelen die nu worden genomen zullen niet een specifieke groep, maar alle budgethouders treffen. Per Saldo verwacht dat deze ingrepen weliswaar pijnlijk, maar wel op te vangen zullen zijn. Het zijn maatregelen waarvoor in een tijd van crisis, waarin we allemaal moeten inleveren, meer begrip zal zijn. Zo zal er in 2014 opnieuw geen indexering van de pgb-tarieven komen. Ook wordt er rekening mee gehouden dat de fraudeaanpak een forse bezuiniging oplevert en dat een maximaal tarief voor het betalen van naasten voor alle toekomstige budgethouders de uitgaven zal beperken. Persbericht PerSaldo 5-7-2013