Raad van toezicht

JeugdProfs kent een actieve Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid van de directie en op de algemene gang van zaken. De Raad van Toezicht van JeugdProfs bestaat uit:

  • Ronald Helder (voorzitter)

Ronald weet het zeker. Communicatie wordt de komende jaren steeds belangrijker. In zijn dagelijks werk heeft hij een duidelijk motto: ‘’Samenwerking zorgt voor betere resultaten.’’ Door zijn werkervaring bij onder meer Tappan, het ministerie van LNV, de gemeente Rotterdam en een groot Rotterdams adviesbureau heeft hij zich ontwikkeld tot een echt allround ‘communicatiedier’. Zijn jarenlange senior ervaring zorgt voor een scherpe analytische blik.

Als communicatieadviseur met meer dan vijftien jaar ervaring weet hij mensen in beweging te krijgen door een eigen- en energieke adviesstijl. Naast zijn dagelijks werk zet hij zich in een groot aantal maatschappelijke projecten waarin de ontwikkeling van mensen centraal staat. Zo hielp hij mee aan de bouw van een dovenschool in Ghana, is bestuurslid van een grote sportvereniging en helpt hij mee bij de fondsenwerving voor de stichting Syndroom van de Lach. Ook zijn werkzaamheden in de Raad van Toezicht van JeugdProfs doet hij met veel plezier.

  • Yvonne Bello

Yvonne Bello heeft haar expertise tot nu toe opgebouwd in management, waaronder project- en opleidingsmanagement, opleidings- en wetenschapskunde, ontwikkeling en training, personeelsbeleid, loopbaanbeleid, arbeidsbemiddeling en arbeids- en organisatiepsychologie. Daarnaast heeft ze als pleegouder in crisisopvang  ervaringsdeskundigheid met betrekking tot jeugd- en pleegzorg. De rode draad in haar loopbaan tot nu toe is opleiding en werk en een bijdrage kunnen leveren aan ontwikkeling van mensen en organisaties.
Al ruim 8 jaar is ze werkzaam als projectleider en opleidingsmanager in het hoger onderwijs en richt ze zich op ontwikkeling en verbetering van prestaties van mensen en organisaties door middel van post bachelor verpleegkunde-opleidingen. Ze is verantwoordelijk voor ontwerp en innovatie van uiteenlopende opleidingen en ontwikkeltrajecten op basis van signalen en ontwikkelingen in de betreffende branches en binnen haar netwerk.

Naast het gezin, werk en crisisopvang in de pleegzorg geeft het haar veel voldoening via de Raad van Toezicht van JeugdProfs een bijdrage te kunnen leveren aan het waarborgen van goede zorg voor jeugdigen en het realiseren van de maatschappelijke doelstelling en het vertrouwen van JeugdProfs.