Raad van toezicht

JeugdProfs kent een actieve Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid van de directie en op de algemene gang van zaken. De Raad van Toezicht van JeugdProfs bestaat uit:

  • Leon Broere

Leon heeft zijn expertise opgebouwd in management, HRM en bedrijfsvoering. Hij werkte in de zakelijke dienstverlening en is tegenwoordig zelfstandig consultant. Bij projecten en opdrachten is het steeds de mens die centraal staat. Dat thema is ook aan de orde in zijn rol als toezichthouder bij maatschappelijke organisaties, zoals onderwijs, jeugdzorg, internaten, kinderopvang en bibliotheken.

De ontwikkeling van en zorg voor jeugdigen zijn hierin verbindende elementen. Verder is hij actief in het hoger onderwijs als docent HRM, met daarbinnen onderwerpen als verandermanagement en onderzoek. Hij is als docent betrokken bij de Post-bachelor Bedrijfskundig Zorgmanagement.

In de Raad van Toezicht van Jeugdprofs draagt hij graag vanuit zijn kennis en ervaring zijn steentje bij aan het waarborgen van de goede zorg aan jeugdigen en de verdere ontwikkeling van de organisatie.

  • Bianca Korevaar

Bianca heeft over de jaren heen uitgebreide kennis en expertise opgedaan op gebied van onderwijs, (toegang tot) jeugdhulp, zorg, vitaliteit en positieve gezondheid. Op deze terreinen heeft zij op verschillende niveaus (uitvoering, projectleiding en management) gewerkt.

De laatste jaren is zij als interim (verander) manager en projectleider bij de lokale overheid in het sociaal domein. Haar kennis en werkervaring gebruikt zij in de Raad van Toezicht van Jeugdprofs om bij te dragen aan een toekomstbestendige en flexibele organisatie die in alle veranderingen in staat is en blijft om kwalitatief goede en betaalbare zorg te leveren.