Wat doet JeugdProfs om uw privacy te beschermen?

JeugdProfs beschikt over een privacyregeling. Hierin staat beschreven wat  JeugdProfs doet om de privacy en  de persoonlijke gegevens van haar klanten te beschermen.

In deze privacyregeling staat onder andere dat onze medewerkers dienen te handelen conform de richtlijnen die uiteengezet zijn in de AVG.

De privacyregeling is op te vragen via de volgende link.
De privacy statement van de website is hier te lezen.