Medezeggenschap van klanten

De cliëntenraad vertegenwoordigt de gemeenschappelijke belangen van klanten binnen Jeugdprofs. Zij geeft o.a. suggesties, gevraagd en ongevraagd advies aan de directie over besluiten die klantenbelangen raken. Onderwerpen waarover de cliëntenraad advies kan geven  bijvoorbeeld strategie, jaarplannen, veiligheid of kwaliteit. Denk hierbij ook aan praktische thema’s zoals klantvriendelijkheid, bejegening, aandacht, betrokkenheid, service en respect.  De cliëntenraad van JeugdProfs bestaat op grond van de WMCZ.

U kunt de cliëntenraad als volgt bereiken:

Cliëntenraad JeugdProfs
Laan op Zuid 662
3071 AB Rotterdam

Telefoonnumer: 010-2150865