De Cliëntenraad vertegenwoordigt de gemeenschappelijke belangen van klanten binnen Jeugdprofs. Zij geeft, o.a.  suggesties, gevraagd en ongevraagd advies aan de directieover besluiten die klantenbelangen raken.

Onderwerpen waarover de Cliëntenraad advies kan geven zijn bijvoorbeeld de strategie, jaarplannen, veiligheid of kwaliteit. Denk hierbij ook aan praktische thema’s zoals klantvriendelijkheid, bejegening, aandacht, betrokkenheid, service en respect.

De Cliëntenraad van JP bestaat op grond van de WMCZ.

Hoe bereikt u de Cliëntenraad?

Cliëntenraad JeugdProfs
Laan op Zuid 913
3072 DB Rotterdam