Medezeggenschap van klanten.

De Cliëntenraad vertegenwoordigt de gemeenschappelijke belangen van klanten binnen Jeugdprofs. Zij geeft, o.a.  suggesties, gevraagd en ongevraagd advies aan de directie over besluiten die klantenbelangen raken.Onderwerpen waarover de Cliëntenraad advies kan geven zijn bijvoorbeeld de strategie, jaarplannen, veiligheid of kwaliteit. Denk hierbij ook aan praktische thema’s zoals klantvriendelijkheid, bejegening, aandacht, betrokkenheid, service en respect.De Cliëntenraad van JeugdProfs bestaat op grond van de WMCZ.

Hoe bereikt u de Cliëntenraad?

Cliëntenraad JeugdProfs
Laan op Zuid 660
3071 AB Rotterdam

Telefoonnumer: 010-2150865