Jeugdprofs werkt mee aan een veilige, leefbare en duurzame leefomgeving.

Jeugdprofs is een organisatie met een maatschappelijke opdracht. De maatschappij waarin we leven willen we graag leefbaar houden en leefbaarder maken. Het is de ambitie van JP om bij deze kinderen en jongeren, waar mogelijk in samenwerking met hun ouders of verzorgers, een blijvend effect te bereiken op het gebied van veilig wonen, onderwijs, behoud van werk en participatie in een beschermend sociaal netwerk.

Daarnaast ondersteunt en initieert Jeugdprofs actief diverse maatschappijgerichte initiatieven.