De JeugdProfs InterventieSpiraal© kenmerkt zich door een integrale (systeem)aanpak en het gelijktijdig
werken aan alle leefdomeinen die aandacht behoeven in zeven fasen. JeugdProfs kijkt samen met de cliënt (en het
netwerk) wat het nodig heeft om goed te kunnen functioneren en voert dit vervolgens zo dicht mogelijk bij
huis uit, zo licht en kort mogelijk, maar wel zo lang en intensief als nodig.

Binnen verschillende leefdomeinen worden er interventies op maat ingezet die op dat moment voor die
specifieke cliënt prioriteit hebben. Zo werken onze jeugdprofs samen met de cliënt aan wonen, school,
werken, dagbesteding, vrijetijdsbesteding, relaties, praktisch en sociaal functioneren, et cetera.

Parallel aan deze interventies wordt er gewerkt aan de onderliggende meer complexe problematieken. Deze
bestaan vaak uit een combinatie van een verstandelijke beperking, multi- gedragsproblematiek,
systeemproblematiek, delinquentie, psychiatrische en/ of psychologische stoornissen. Daarnaast is er
vaak sprake van zorgmijdend gedrag.

De organisatie werkt altijd met een integrale aanpak waarin de ketenpartners een prominente rol
vervullen. JeugdProfs beschouwt universele waarden en normen als haar voornaamste inspiratiebron. Er
wordt rekening gehouden met de straatcultuur, maar ook de culturele en levensbeschouwelijke wensen
en achtergronden van onze cliënten. Kortom, de JeugdProfs InterventieSpiraal© heeft aantoonbare
resultaten behaald op de genoemde levensdomeinen. Het is praktisch, persoonlijk en
resultaatgericht!

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *