Meer risicofactoren bij Nederlands-Marokkaanse jeugd

Nederlands-Marokkaanse jongeren hebben een hoog risico op psychische en gedragsproblemen door een combinatie van algemene risicofactoren, een gebrekkige signalering van problemen, en migratiespecifieke problemen, zoals discriminatie. Dat blijkt uit onderzoek van Carmen Paalman, die op 20 september promoveert aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

Nederlands-Marokkaanse jongeren kampen met veel risicofactoren op school en in het gezin, zoals alleenstaand ouderschap en huiselijk geweld. Ze hebben veel problemen, maar hun ouders herkennen die problemen minder snel en zoeken minder snel hulp.

Paalman concludeert in haar onderzoek ook dat goed geïntegreerde jongeren extra vatbaar zijn voor negatieve effecten van discriminatie. Zelfvertrouwen biedt bescherming tegen die negatieve effecten en daarom zouden interventies zich moeten richten op het vergroten van zelfvertrouwen.

Paalman signaleert dat vragenlijsten voor ouders en leerkrachten minder betrouwbaar zijn bij het signaleren van problemen dan vragenlijsten voor jongeren. Daarbij lijken leerkrachten problemen te overschatten en lijken ouders en jongeren ze te onderschatten. Beroepskrachten moeten zich realiseren dat lage scores op screeningsinstrumenten niet betekenen dat er geen problemen zijn, stelt Paalman.

Bron: VUmc, 18 september 2013