Jongeren kunnen langer thuiswonen zonder gevolgen voor uitkering ouders

Per 1 januari 2023 wordt de kostendelersnorm gewijzigd zodat inwonende jongeren tot en met 27 jaar niet langer meetellen als kostendelende medebewoner voor hun huisgenoten. De Eerste Kamer heeft daar gisteren mee ingestemd.

Minister Schouten: “Uit de vele verhalen die ik heb gehoord van bijstandsgerechtigde gezinnen weten we dat zij veel stress ervaren rondom de 21ste verjaardag van hun kind. Iets was juist feestelijk moet zijn, dreigt extra problemen met zich mee te brengen, zoals financiële problemen of zelfs dakloosheid voor de jongere zelf. Met het ophogen van de leeftijd voorkomen we dit en nemen we de negatieve gevolgen voor de uitkering van de ouder(s) weg.”

Zo komen er ook meer mogelijkheden voor passende persoonlijke ondersteuning. En de vier-weken-zoektermijn voor bepaalde jongeren met een arbeidsbeperking wordt afgeschaft. Deze maatregelen gaan in per juli komend jaar.

Bron: rijksoverheid.nl