Extra reistegoed voor jongeren in Rotterdam

De gemeente Rotterdam maakt het voor jongeren van 12 t/m 17 jaar mogelijk om met jaarlijks € 350,- extra Jeugdtegoed te reizen met het OV in 2024 en 2025. 

Dit geldt vanaf 1 maart 2024 voor jongeren van wie de ouders rond het sociaal minimum verdienen. Kinderen van 4 t/m 11 jaar mogen al gratis reizen met het OV.

Net als het Jeugdtegoed ontvangen jongeren dit extra tegoed voor het OV op hun Rotterdampas. 

Wethouder Natasha Mohamed Hoesein van Armoedebestrijding, Schuldhulpverlening en Taal: “We slaan met dit besluit twee vliegen in een klap. We voorkomen vervoersarmoede onder jongeren en bevorderen participatie van jongeren. Vanuit onze visie ‘Rotterdam voor iedereen’ is het belangrijk dat jongeren kunnen reizen naar bijvoorbeeld een school of sport- en spelactiviteiten die wat verder uit de buurt liggen, zonder zich zorgen te hoeven maken over de reiskosten.”

Op https://www.rotterdam.nl/jeugdtegoed kan je kijken of je in aanmerking komt voor het Jeugdtegoed. Vanaf 13 maart 2024 kan het Jeugdtegoed door de ouder van de jongere worden aangevraagd. Hiervoor heeft de jongere een eigen Rotterdampas nodig.