Declaratieformulier

    Heb je onkosten gemaakt? Dien deze dan uiterlijk 3 dagen na het aflopen van de maand in, zodat deze meegenomen kan worden met de eerstvolgende verloning. Dit doe je door onderstaand declaratieformulier in te vullen. In de bijlage voeg je de bonnen / facturen / kwitanties etc toe.

    Helaas kunnen onvolledige / onjuiste declaraties niet worden vergoed. Dien je de declaraties later dan 3 dagen na het aflopen van de maand in, dan kan dit mogelijk later vergoed worden.

    Ik heb deze aanvraag naar waarheid en compleet ingevuld.