JeugdProfs begeleidt jongeren en gezinnen met een verstandelijke beperking. Daarbij gelden de volgende contra-indicaties:

• Het ontbreken of intrekken van toestemming voor diagnostiek en/of begeleiding door beide ouders/verzorgers of de wettelijke vertegenwoordiger.

• Indicaties boven LVG-4 en/of VG-6.

• Acute, ernstige psychiatrische problematiek waarbij crisisinterventie gewenst is. Hierbij zal JeugdProfs doorverwijzen.

• Ontbreken van overeenstemming over de (voor)overeenkomst, financiering en over de begeleidingsdoelen.

• Ouders en /of verzorgers zijn niet in staat of niet gemotiveerd om samen te werken (dus ook bij gedeeld gezag achten wij ouders in staat om samen te werken) bij jongeren tot 18 jaar.

• Aanmeldingen van kinderen waarvan er sprake is van onduidelijkheid ten aanzien van ouderlijk gezag.

• Problemen die gerelateerd zijn aan de gezinsomstandigheden zoals; verwaarlozing, verslaving, mishandeling. Deze klachten en problemen vallen in eerste instantie onder de verantwoording van o.a. Jeugdbescherming.

• Het uitvoeren van vrijheidsbeperkende maatregelen.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *