Meer risicofactoren bij Nederlands-Marokkaanse jeugd

Nederlands-Marokkaanse jongeren hebben een hoog risico op psychische en gedragsproblemen door een combinatie van algemene risicofactoren, een gebrekkige signalering van problemen, en migratiespecifieke problemen, zoals discriminatie. Dat blijkt uit onderzoek van Carmen Paalman, die op 20 september promoveert aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Lees meer